Nou president del Consell Regulador de la IGP Sobrassada de Mallorca

El conseller d'Agricultura Gabriel Company  va  nomenar Jaume Ballester nou president del Consell Regulador de la IGP Sobrassada de Mallorca

El 19 de novembre, després que la junta del Consell Regulador de la IGP Sobrassada de Mallorca proposàs un nou president,
el conseller Gabriel Company nomenà Jaume Ballester. Aquest canvi de president s'ha produït ja que l'antic, el senyor Castelló. 
va presentar la seva dimissió, per motius estrictament personals, al ple del Consell Regulador el passat 30 de setembre .

El 8 de novembre, el ple del Consell Regulador va prendre l'acord de proposar Jaume Ballester Puigrós a la Conselleria d'Agricultura, que normativament és la que ha de nomenar el president.

Jaume Ballester és una persona molt coneguda en el món empresarial de la Sobrassada de Mallorca, ja que ha format part com a vocal del Consell Regulador des del 1993 ençà, any en què fou elegit. A més a més, ha estat molt relacionat amb l'Associación Nacional de Industrias de Carne de España i amb l'Associació Balear d'Indústries de la Carn, que inclou escorxadors, sales de fesfer, magatzems frigorífics i fàbriques d'embotits. Una de les tasques més importants que ha duit a terme fou participar en la redacció del Reglament de la Denominació Específica Sobrassada de Mallorca.

 

ballester-mena1

    ballester-mena2 petita